Eerste hulp voor katten

Rodenticide vergiftiging bij katten

Rodenticide vergiftiging bij katten

Rodenticidevergiftiging is de accidentele inname van producten die worden gebruikt om "knaagdieren" te doden, zoals muizen, ratten en gophers. Deze producten komen vaak voor en onbedoelde blootstelling is frequent. Vergiftiging wordt meestal veroorzaakt door inname van een product dat een van de volgende ingrediënten bevat:

 • Bromethalin
 • Cholecalciferol (vitamine D3)
 • Strychnine
 • Zinkfosfide
 • Antistollingsmiddel (warfarine, fumarine, chlorophacinon, diphacinon, difethialon, pindon, bromadiolon, brodaficoum)

  Jongere en oudere huisdieren zijn meestal gevoeliger voor de effecten van toxiciteit en onderliggende leveraandoeningen kunnen de toxiciteit verergeren.

  De impact op het vergiftigde dier varieert afhankelijk van het type gif dat wordt ingenomen. Een dier kan een bloedingsstoornis, neurologische problemen, gastro-intestinale klachten of nierfalen ontwikkelen. In sommige gevallen is vergiftiging door rodenticide dodelijk.

  Waar moet je op letten

 • Depressie
 • loomheid
 • Bloeden
 • Verlies van eetlust
 • braken
 • Diarree
 • Verhoogde dorst of plassen
 • Kreupelheid
 • incoordination
 • Moeite met lopen
 • Ineenstorting
 • Ademhalingsproblemen
 • Extreme lichtgevoeligheid
 • Ruis of aanraking
 • Epileptische aanvallen
 • coma
 • Plotselinge dood is mogelijk

  Diagnose

  Er is geen enkele test die kan worden uitgevoerd om een ​​definitieve diagnose van rodenticide vergiftiging te stellen. Naast een grondige geschiedenis en lichamelijk onderzoek, kan uw dierenarts echter een of meer van de volgende tests aanbevelen om de diagnose te ondersteunen.

  Tests kunnen omvatten:

 • Een compleet bloedbeeld (CBC)
 • Een serum biochemisch profiel
 • urineonderzoek
 • Onderzoek van maaginhoud
 • Aantal bloedplaatjes
 • Aantal reticulocyten
 • PIVKA (voor opname van antistollingsmiddel rodenticide)
 • Stollingstests, zoals: een test met geactiveerde stollingstijd (ACT), een test met protrombinetijd (PT) en een test met geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT)

  Behandeling

  Therapie voor rodenticide vergiftiging varieert op basis van het type ingenomen gif, de ingenomen hoeveelheid en de tijdsduur die is verstreken sinds de inname. Behandelingen kunnen een of meer van de volgende omvatten:

 • Braken moet worden opgewekt als de inname recent was.
 • Geactiveerde houtskool kan worden toegediend om gif te binden dat in de maag achterblijft.
 • Maagspoeling (pompen van de maag)
 • Intraveneuze vloeistoffen

  Aanvullende behandelingen kunnen zijn:

 • Anticonvulsiva
 • Bloedtransfusie
 • Spierverslappers
 • Geneesmiddelen om nierfalen te behandelen, zoals furosemide en dopamine
 • Geneesmiddelen om zwelling van de hersenen te verminderen, zoals mannitol en steroïden
 • Vitamine K1
 • Zuurstof
 • Warmte ondersteuning
 • Nutritionele ondersteuning
 • Kooi rust
 • Antibiotica kunnen worden voorgeschreven als een gelijktijdige infectie wordt vastgesteld of vermoed.

  Thuiszorg en preventie

  Voorkom blootstelling aan vergiften. Als u normaal rodenticiden gebruikt, bewaar ze dan met speciale zorg. Wanneer gifstoffen worden gebruikt, plaats ze dan in gebieden waar uw huisdieren geen toegang hebben. Wees extra voorzichtig, want knaagdieren kunnen gif binnen bereik van huisdieren slepen. Vergeet niet dat katten vaak in onwaarschijnlijke gebieden kunnen kruipen, vooral als ze andere dieren zoals knaagdieren ruiken.

  Houd uw kat binnen om blootstelling aan gif van anderen te minimaliseren.

  Veel ziekten bootsen rodenticide vergiftiging na. De exacte soorten symptomen en problemen die uw huisdier zal vertonen, zijn afhankelijk van het type gif. De algemene soorten gif zijn:

 • Anticoagulente rodenticiden, dit zijn vergiften die de bloedstolling verstoren
 • Bromethaline-bevattende rodenticiden
 • Vergif dat strychnine en metaldehyde bevat
 • Cholecalciferol-bevattende rodenticiden
 • Zinkfosfide-bevattende rodenticiden

  Antistollingsmiddel rodenticiden

  Deze producten kunnen langdurige bloedingen door snijwonden veroorzaken; bloederig braaksel of diarree; hematomen (zwellingen onder de huid die bloed bevatten); kreupelheid als gevolg van bloedingen in gewrichten; zwelling van de gewrichten; snelle of moeizame ademhaling door bloedingen in de borst of longen; zwakheid; ineenstorting; en plotselinge dood. Ziekten die vergelijkbare symptomen veroorzaken, zijn onder meer:

 • Hemofilie is een bloedingsstoornis waarmee honden kunnen worden geboren en die hematomen, bloedingen in gewrichten en langdurige bloedingen na beten, snijwonden en chirurgische procedures kunnen veroorzaken.
 • Immuungemedieerde hemolytische bloedarmoede (ongepaste vernietiging van rode bloedcellen door het immuunsysteem van het huisdier) kan bloedarmoede veroorzaken.
 • Immuungemedieerde trombocytopenie (ongeschikte bloedplaatjesafbraak door het immuunsysteem van het huisdier) kan bloedarmoede, langdurige bloedingen na beten, snijwonden en chirurgische procedures evenals spontane bloedingen of blauwe plekken veroorzaken.
 • Ernstige leverziekte kan bloedarmoede en langdurige bloedingstijden veroorzaken.

  Bromethaline-bevattende rodenticiden

  Deze producten kunnen ernstige spiertrillingen, hyperexcitabiliteit, hardloopaanvallen, extreme gevoeligheid voor aanraking (hyperesthesie) en epileptische aanvallen veroorzaken die lijken te worden veroorzaakt door licht of geluid. Minder vaak voorkomende symptomen zijn verlies van blafvermogen, verlies van eetlust, depressie, lethargie en coma. Voorwaarden die op elkaar kunnen lijken, zijn onder meer:

 • Gif dat strychnine en metaldehyde (slakkenaas) bevat, kan spiertrillingen en hyperexcitabiliteit veroorzaken. Strychnine wordt niet langer vaak gebruikt voor ongediertebestrijding en wordt zelden aangetroffen. Naaktslaktoxiciteit komt het meest voor aan de westkust van de Verenigde Staten.
 • Neurologische aandoeningen die epileptische aanvallen veroorzaken, zoals epilepsie en Granulomateuze meningo- encefalitis (GME).
 • Inslikken van compost of beschimmeld afval kan ernstige spiertrillingen, hyperexcitabiliteit en epileptische aanvallen veroorzaken en is gemakkelijk te verwarren met bromethalinevergiftiging.
 • Zoutvergiftiging veroorzaakt abnormaal hoge natriumwaarden in het bloed en kan leiden tot spier- en hoofdtrillingen en uiteindelijk tot coma en de dood als deze niet worden gecorrigeerd.

  Cholecalciferol-bevattende rodenticiden

  Deze producten kunnen verhoogde dorst, verhoogde plassen, braken, diarree, lethargie, verlies van eetlust en constipatie veroorzaken. Deze symptomen kunnen worden toegeschreven aan de effecten van verhoogde calciumspiegels in het lichaam en bijbehorend nierfalen.

 • Bepaalde soorten kanker: zoals lymfosarcoom, anale zakcarcinoom, borstklier of neusholte, schildkliercarcinoom en testiculair carcinoom kunnen verhogingen van calcium in het lichaam veroorzaken met daaropvolgend nierfalen.

  Strychnine

  Dit veroorzaakt extreme spierstijfheid, extreme gevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, toevallen en ademhalingsproblemen. Symptomen die vergelijkbaar zijn met deze kunnen worden veroorzaakt door: de inname van compostmateriaal, beschimmeld afval, bromethalinebevattende rodenticiden en naaktslak kunnen symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van strychninevergiftiging.

  Zinkfosfide-bevattende rodenticiden

  Deze kunnen een verlies van eetlust veroorzaken; lethargie; ademhalingsproblemen; braken (met of zonder bloed); incoordination; zwakheid; onvermogen om te lopen en de dood.

  Grondige diagnose

  Diagnostische tests zijn nodig om rodenticide-vergiftiging te herkennen en andere ziekten uit te sluiten. De tests die nodig zijn voor de diagnose variëren afhankelijk van het ingenomen type. In sommige gevallen is er geen definitieve test die kan worden uitgevoerd om de diagnose te bevestigen.

  Vaak kan de eigenaar van een vergiftigd huisdier het bewijs leveren dat een huisdier een doos met rodenticide heeft gekauwd of geconsumeerd. Ongeacht deze omstandigheden is testen vaak noodzakelijk om de voortgang van een patiënt te volgen, aangezien deze wordt behandeld voor vergiftiging. Tests variëren met het toxine. Tests voor de verschillende toxines kunnen zijn:

  Blootstelling aan antistollingsmiddel rodenticide

 • Een geschiedenis van blootstelling is het belangrijkste diagnostische hulpmiddel. Als de eigenaar van een vergiftigd huisdier getuige is van de inname of de overblijfselen van containers of etiketten kan produceren, beperkt dit de noodzaak om andere oorzaken te zoeken aanzienlijk.
 • Uw dierenarts moet een grondig lichamelijk onderzoek uitvoeren om te zoeken naar tekenen van bloeding zoals gezwollen gewrichten, hematomen (zwellingen onder de huid die bloed bevatten) of bleek tandvlees dat bloedarmoede aangeeft (laag aantal rode bloedcellen).
 • Een volledig bloedbeeld (CBC) wordt verkregen om naar de kenmerken van de rode bloedcellen te kijken. De CBC helpt bepalen of het verlies van rode bloedcellen plotseling (meer consistent met vergiftiging) of chronisch is.
 • Een serumchemieprofiel is nuttig om nier- of leverproblemen te elimineren, die beide bloedarmoede of bloedingsproblemen kunnen veroorzaken.
 • Een aantal bloedplaatjes is belangrijk om bloedingen uit te sluiten bij lage bloedplaatjesniveaus, die kunnen worden veroorzaakt door andere ziekten.
 • Een aantal reticulocyten bepaalt of het lichaam van het dier rode verloren bloedcellen probeert te regenereren.
 • Een PIVKA-test (proteïnen geïnduceerd door vitamine K-afwezigheid of antagonisten) is een bloedtest die door uw dierenarts kan worden verzameld en naar een laboratorium kan worden gestuurd om te bepalen of bloeden het gevolg is van blootstelling aan anticoagulante rodenticiden. Omdat deze test wordt uitgevoerd in een laboratorium buiten het ziekenhuis van uw dierenarts, kunnen de resultaten enkele dagen duren.
 • Stollingstests zoals een geactiveerde stollingstijd (ACT), protrombinetijd (PT) en geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT) worden gebruikt om te bepalen of bloedarmoede en / of bloeden te wijten zijn aan het onvermogen van het dier om zijn bloed te stollen. Deze waarden zijn sterk verlengd in anticoagulant rodenticide vergiftiging. Terwijl het huisdier wordt behandeld, zal uw dierenarts deze bloedtests waarschijnlijk herhalen om te bevestigen dat ze normaliseren.
  Bromethaline, cholecalciferol, strychnine en zinkfosfide bevattende rodenticiden
 • Een geschiedenis van blootstelling, observatie van symptomen geassocieerd met dit soort rodenticide vergiftiging en een grondig lichamelijk onderzoek zijn de beste diagnostische hulpmiddelen.
 • Een CBC wordt meestal gedaan om te evalueren op infectie of ontsteking als mogelijke oorzaken voor de symptomen van het huisdier.
 • Een serum biochemie profiel helpt om de nieren en lever te evalueren op tekenen van falen. Afwijkingen in elektrolyten zoals natrium zullen ook worden gedetecteerd met deze test.
 • Onderzoek van maaginhoud of braaksel kan het vermoeden van vergiftiging opwekken of de overblijfselen van het ingenomen gif identificeren en een eigenaar van een huisdier kan naar huis worden gestuurd om bewijs van een gekauwd pakket te zoeken om de diagnose te bevestigen.

  Diepgaande behandeling

  Afhankelijk van de hoeveelheid ingenomen rodenticide, het ingenomen type en de tijdsduur die is verstreken sinds de inname van de behandeling varieert. Sommige patiënten kunnen poliklinisch worden behandeld, terwijl andere ziekenhuisopname vereisen. Behandelingen voor rodenticide vergiftiging kunnen een of meer van de volgende omvatten:

  Standaardbehandeling voor vergiftiging (indien binnen 4 tot 6 uur na inname) omvat:

 • Apomorfine (een poeder in de ooghoek) of oraal waterstofperoxide toedienen om braken op te wekken. Geïnduceerd braken verwijdert onverteerd gif uit de maag.
 • Geactiveerde kool om eventueel gif te absorberen dat in de maag of het darmkanaal van uw huisdier achterblijft na braken of maagspoeling. Een catharticum wordt vaak toegediend na de houtskool om de beweging door het spijsverteringskanaal en de eliminatie te helpen. Geactiveerde kool wordt toegediend via een maagbuis of wordt met een spuit aan het dier toegediend.
 • De maag pompen. Als uw huisdier niet kan worden overgehaald om te braken, kan de maag van de hond worden gepompt. Tijdens deze procedure wordt een grote buis door de mond naar de maag geleid. Water wordt in de maag gepompt en vervolgens afgevoerd, waardoor eventuele maaginhoud wordt verwijderd. Deze procedure vereist zware sedatie.
 • Het toedienen van intraveneuze vloeistoffen om uitdroging door braken of diarree te corrigeren en om sommige gifstoffen te verwijderen en de nieren te beschermen tegen schade.

  Naast de standaardbehandeling voor vergiftiging vereist elk type rodenticide verschillende behandelingsmethoden omdat elk gif dieren anders beïnvloedt.

  Voor anticoagulant rodenticide kunnen deze zijn:

 • Aanvullende therapie is mogelijk niet nodig als het gif uit de maag wordt verwijderd.
 • Toediening van vitamine K is noodzakelijk om de vitamine K te vervangen, die door het lichaam niet kan worden aangemaakt vanwege interferentie door het rodenticide. Vitamine K-therapie wordt gestart in het ziekenhuis en wordt vervolgens in totaal 3 tot 5 weken voortgezet.
 • Een bloedtransfusie zal worden toegediend als het huisdier een grote hoeveelheid bloed heeft verloren als gevolg van bloedingen en bloedarm is.
 • Een plasmatransfusie wordt vaak gegeven om ontbrekende stollingsfactoren te vervangen wanneer de bloedingstijden van het huisdier sterk worden verlengd. Dit helpt om extra bloedingen te voorkomen tijdens het wachten tot de Vitamine K werkt (meestal 24 tot 36 uur).

  Voor broomethaline-bevattende rodenticiden kan de behandeling omvatten:

 • Geneesmiddelen zoals mannitol en / of steroïden worden gebruikt in een poging om cerebraal oedeem (zwelling van de hersenen) te beheersen die optreedt bij dit type vergiftiging. Deze geneesmiddelen vereisen vaak herhaalde intraveneuze toediening.
 • Anticonvulsieve medicijnen zoals diazepam (Valium®), fenobarbital en pentobarbital worden gebruikt om epileptische aanvallen en ernstige spiertrillingen te beheersen, evenals om spierontspanning te bevorderen.

  Voor cholecalciferol die rodenticiden bevatten, kunnen deze zijn:

 • Geneesmiddelen zoals furosemide, steroïden en calcitonine kunnen worden gebruikt in combinatie met intraveneuze vloeistoffen om de serumcalciumspiegel te verlagen. Furosemide en steroïden worden voornamelijk gebruikt. Calcitonine wordt gebruikt wanneer de andere geneesmiddelen niet voldoende zijn om alleen het calciumgehalte te regelen.
 • Furosemide en dopamine worden toegediend om de bloedtoevoer naar de nieren te bevorderen en de urineproductie tijdens nierfalen te verhogen.

  Voor strychnine kunnen deze zijn:

 • Spierverslappers zijn nodig om het dier in staat te stellen stijve spieren en benen te ontspannen.
 • Anticonvulsiva zoals Valium®, fenobarbital en pentobarbital worden gebruikt om epileptische aanvallen die gepaard gaan met strychninevergiftiging te verminderen of te voorkomen.

  Voor rodenticiden die zinkfosfide bevatten, kunnen deze zijn:

 • Er is geen definitieve behandeling voor rodenticiden die zinkfosfide bevatten; daarom is de behandeling gericht op het verwijderen van het gif uit het spijsverteringskanaal en algemene ondersteunende zorg in het ziekenhuis.

  Voorkom blootstelling aan het gif. Plaats geen enkel type rodenticide in gebieden die toegankelijk zijn voor huisdieren. Onthoud dat katten in staat zijn om zich in krappe ruimtes te wringen en naar verhoogde plekken te springen waar je zou kunnen denken om een ​​rodenticide te plaatsen.

  Als u een rodenticide-vergiftiging ziet of vermoedt, breng uw kat dan onmiddellijk naar een dierenarts voor behandeling. Als u verwacht dat de reis naar het kantoor van de dierenarts langer dan een uur duurt, bel dan van tevoren voor tips om thuis te braken.

  Breng eventuele rodenticidecontainers en labels naar uw dierenarts voor identificatie van ingrediënten. Hierdoor kan een juiste behandeling onmiddellijk en effectief worden gestart.

  Dien alle voorgeschreven medicijnen zoals vitamine K toe zoals voorgeschreven door uw dierenarts. Geef alleen de vitamine K die door uw dierenarts wordt voorgeschreven. De vitamine K van natuurvoedingswinkels is anders en helpt uw ​​kat niet. Geef de vitamine K voor de volledige lengte, zoals bepaald door uw dierenarts, omdat mijn bloeding terugkeert als deze te snel wordt gestopt (vaak 2 tot 5 weken). Follow-up voor herhaalde bloedtesten. Het wordt aanbevolen om een ​​stollingstijd 48 uur na de laatste dosis vitamine K1 te herhalen om ervoor te zorgen dat de toxine uit uw huisdierensysteem is.


  Bekijk de video: Wat om te doen as. jou hond vergiftig is (Oktober 2021).